Vi är en advokatbyrå specialiserad på
medie- och underhållningsjuridik.

Om oss

Christianson & Wallentin är en advokatbyrå specialiserad på medie- och underhållningsjuridik. Vi har en unik kompetens inom vårt område och kan erbjuda branschkunskap och ett stort kontaktnät utöver den sedvanliga juridiska rådgivningen.

Läs mer

Expertis

Med fokus på upphovsrättsliga och andra immaterialrättsliga frågor erbjuder vi juridisk och affärsmässig rådgivning inom bl.a. TV, reklamfilm, spelfilm, teater, litteratur och design och ger råd kring skydd och exploatering av produktioner och andra verk.

Läs mer

Klienter

Våra klienter består till stor del av produktionsbolag för film, TV och reklam, formatägare, bokförlag och branschorganisationer men även bl.a. författare, programledare, designbyråer, regissörer och designers. Vi biträder allt från stora etablerade mediekoncerner till nystartade mindre bolag.