Christianson & Wallentin är en advokatbyrå specialiserad på medie- och underhållningsjuridik. Vi har en unik kompetens inom vårt område och kan erbjuda branschkunskap och ett stort kontaktnät utöver den sedvanliga juridiska rådgivningen. Vår ambition är att arbeta nära våra klienter och ge konkreta juridiska råd samt affärsmässiga råd kring finansiering och branschmässiga villkor.


Verksamhet

Vi vill erbjuda våra klienter mer än juridisk rådgivning. Vi levererar kreativa, förstklassiga helhetslösningar inom våra expertområden och fungerar vi ofta som bollplank till våra klienter i affärsmässiga överväganden. Vi är ofta med hela vägen från idé till lansering och får därmed god insyn i våra klienters arbetssätt och prioriteringar. Vi är en liten och flexibel byrå som lätt kan anpassa oss efter klientens behov och önskemål.


Expertis

Vi har fokus på upphovsrättsliga och andra immaterialrättsliga frågor, marknadsrätt och tryck- och yttrandefrihet och erbjuder kvalificerad rådgivning kring bl.a. TV, reklamfilm, spelfilm, dokumentärfilm, podcasts, dataspel, teater och annan scenframställning, sporträttigheter, litteratur, musik, design, varumärken.

Mer konkret innebär detta bl.a. att vi är involverade i svenska och internationella TV- och spelfilmsprojekt och biträder våra klienter kring alla former av rättsliga frågor och avtal i dessa produktioner såsom filmrättsavtal, manusavtal, samproduktionsavtal, licensavtal och distributionsavtal samt i förhandlingar med t.ex. Teaterförbundet och Dramatikerförbundet. Vi har god kännedom om vilka krav svenska och utländska samproducenter, programbolag (tv-kanaler) och andra finansiärer ställer på produktionen.

Vi biträder även kring reklamfilmsproduktioner och de avtal och frågor som de berör, och är involverade i framtagandet av branschavtal på reklamområdet för Film & TV-Producenternas räkning.

Vidare arbetar vi med alla typer av frågeställningar och avtal relaterade till bokförlagsbranschen och har varit djupt involverade i ett flertal digitala läromedelsprojekt.


Samarbeten

Sedan 2006 är vi Film och TV-Producenternas officiella advokatbyrå och biträder dels organisationen i sig samt dess medlemmar genom s.k. medlemsservice.

Sedan 2012 har Christianson & Wallentin ett nära samarbete med advokatbyrån SmithDehn LLP som är specialiserad inom media och underhållning och huvudsakligen baserad i Storbritannien och USA. Genom vårt samarbete med SmithDehn kan vi erbjuda snabb och enkel tillgång till juridisk rådgivning gällande brittisk och amerikansk lagstiftning.