Här hittar du kontaktuppgifter till alla våra medarbetare.


Medarbetare

Johan Christianson
Advokat, Partner
+46 70 684 70 11

Johan Christianson har drygt 20 års erfarenhet av juridiskt arbete inom medie-/film och tv-branschen.  Johan har tidigare arbetat som bolagsjurist på TV4 och varit delägare på advokatfirman Strömberg & Partners. Johan anlitas regelbundet för att företräda producenter och produktionsbolag kring rådgivning, förhandling och upprättande av alla typer avtal gällande förvärv av rättigheter, finansiering, produktion och exploatering av spelfilm och tv-produktioner. Sådan rådgivning omfattar såväl svenska som internationella samproduktioner. Johan Christianson har också omfattande erfarenhet kring förhandling och upprättande av avtal gällande sporträttigheter.


Rickard Wallentin
Advokat, Partner
+46 70 565 03 73

Rickard Wallentin har lång erfarenhet av att arbeta med klienter i medie- och underhållningsbranschen, till exempel TV-kanaler, bokförlag och film- och tv-produktionsbolag. Rickard är specialiserad på frågor som rör upphovsrätt, varumärkesrätt och marknadsrätt samt frågor som handlar om yttrandefrihet. Rickard har 20 års erfarenhet av att förhandla, upprätta, tolka, tillämpa och tvista om avtal inom dessa områden. Rickard Wallentin var tidigare delägare på advokatfirman Skarp Stockholm och har arbetat som bolagsjurist på TV4.


Sanna Thiel
Advokat
+46 70 497 00 84

Sanna Thiel arbetar på byrån sedan 2014. Sanna har bl.a. ingående kunskaper kring produktion av TV, film och reklam och bred erfarenhet av juridisk rådgivning till klienter inom media och underhållning, såsom framför allt kring upphovsrättsliga frågor samt rättighetsavtal och andra kommersiella avtal relaterade till TV och andra medier.  Sanna har tidigare bl.a. varit verksam på Bird & Bird Advokatbyrå och arbetat som bolagsjurist på TV4-Gruppen/C More Entertainment och MTV Networks/Viacom.


Ross Rydén
Biträdande jurist
+46 73 936 13 79

Ross Rydén har arbetat på Christianson & Wallentin sedan maj 2018. Ross kommer närmast från Förvaltningsrätten i Stockholm där han fullgjorde sin notarietjänstgöring och har dessförinnan varit verksam på Bird & Bird Advokatbyrå. Ross har fördjupat sig inom upphovsrättsliga frågor och har bl.a. emottagit Svenska Föreningen för Upphovsrätts stipendium i upphovsrätt. Ross har erfarenhet av juridisk rådgivning till klienter inom media och underhållning.